Magia słowa – siła komunikatu. Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych

Celem zajęć jest rozwój kompetencji społecznych pracowników instytucji kultury ułatwiających odnalezienie się w trudnych sytuacjach zawodowych i codziennych, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności o komunikacji interpersonalnej.

Na warsztatach uczestnicy:

 • zdobędą podstawową wiedzę na temat psychologii, komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w pracy;
 • poznają wybrane mechanizmy społeczne i nauczą się, jak prognozować pewne zachowania.

 

Powinniśmy zadbać o to, aby pracownicy instytucji kultury, którzy często charakteryzują się większą wrażliwością, funkcjonowali w zdrowej atmosferze w pracy oraz nauczyli się elastycznej komunikacji zarówno między sobą jak i z klientami.

Prowadząca:

Szkolenie poprowadzi Gabriela Gamrowska – studentka ostatniego (V) roku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na co dzień mieszka w Łodzi, gdzie pracuje w Bibliotece Miejskiej, w której miała okazję prowadzić warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów. Odbyła praktyki w Ośrodku Terapeutycznym Synapsis w Warszawie. Obecnie w trakcie kursu MBSR – Mindfulness oraz na praktykach w Centralnym Szpitalu Klinicznym i Ośrodku Terapii Uzależnień Monar w Łodzi. W tym roku zaczyna specjalizować się w kierunku terapeuty uzależnień.

Wolontariuszka w telefonie zaufania.

Na to szkolenie nie jest obecnie prowadzona rejestracja.


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego.  Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) –  osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na  platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj  nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju  podawany będzie  w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię  – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było  sprawdzić jakość   dźwięku  i  włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami  i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.