Beata Malentowicz – nauczyciel bibliotekarz w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Jako certyfikowany organizator rozwoju edukacji zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek oświatowych oraz współpracą ze środowiskiem lokalnym. Kieruje zespołem osób, które przez różne aktywności wspierają użytkowników biblioteki w ich codziennej pracy. Trener edukacji medialnej oraz pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy zarówno z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy dydaktycznej,  jak i promocji czytelnictwa przedstawiając różne rozwiązania pracy z tekstem. W bieżącym roku szkolnym prowadzi webinary w zakresie realizacji działań bibliotecznych dla studentów Instytutu Studiów Podyplomowych w Warszawie.

 

>> Lista prowadzonych szkoleń


Beata Gamrowska – specjalista od social media, grafik, copywriter i ilustrator – twórca historyjek o kawie i Pączusiu. Na co dzień specjalista do spraw promocji w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie między innymi koordynuje działaniami zespołu ambasadorów Biblioteki. Prowadzi szkolenia z visual thinking, twórczego myślenia i copywritingu

 

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Marcin Karwowski – dyplomowany infobroker, coach i trener, naukowiec informatolog, dyrektor biblioteki publicznej.

Doradca merytoryczny w centrach organizacji pozarządowych, koordynator projektów, członek Stowarzyszenia MENSA Polska.

Specjalizuje się w optymalizowaniu pracy instytucji i firm poprzez: udoskonalanie komunikacji, wdrażanie nowych mechanizmów zarządzania, szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, cyfrowych, trenerskich i miękkich.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Rafał Hetman  – bloger, reporter.

Od lat opowiada o literaturze faktu na Facebooku, Instagramie, Twitterze, YouTubie, a także redaguje książkowy newsletter „Ekstrakt” i prowadzi swój kanał podcastowy „Rafał Hetman o książkach”.

Swoje reportaże publikował w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” i magazynie „Chidusz”.

Autor książki “Izbica, Izbica”.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl).

Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek.

Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty.

Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Agata Kyzioł-Cieślak – absolwentka Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, bibliotekarz z 28-letnim stażem, nauczyciel dyplomowany.

Pracowała w Bibliotece Śląskiej, następnie w bibliotekach pedagogicznych w Bolesławcu i Warszawie.

Obecnie jest kierownikiem Wydziału Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie oraz wykładowcą na podyplomowych studniach i kursach kwalifikacyjnych z zakresu Bibliotekoznawstwa organizowanych przez Niepubliczny Zakład Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”.

Certyfikowany biblioterapeuta.

>> Lista prowadzonych szkoleń


Gabriela Gamrowska – absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Na co dzień mieszka w Łodzi, gdzie pracując w Bibliotece Miejskiej miała okazję prowadzić warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów. Odbyła praktyki w Ośrodku Terapeutycznym Synapsis w Warszawie.

Obecnie pracuje w dwóch przychodniach w Łodzi jako psycholog. Zajmuje się dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pacjentami. W trakcie kursu MBSR – Mindfulness oraz na praktykach w Centralnym Szpitalu Klinicznym i Ośrodku Terapii Uzależnień Monar w Łodzi.  Rozpoczęła specjalizację się w kierunku terapeuty uzależnień.  Wolontariuszka w telefonie zaufania.

>> Lista prowadzonych szkoleń