Pakiet szkoleń dla kary kierowniczej*, to kurs pomyślany dla każdego dyrektora, kierownika, menedżera w instytucji kultury, ale także dla osób przygotowujących się do tej roli.

Wiemy jak to jest, gdy zderza się marzenie o zostaniu dyrektorem, z realnymi obowiązkami czekającymi na tym stanowisku – pomożemy Ci przez to przejść! Jeśli już jesteś dyrektorem jakiś czas, to kurs pomoże Ci zweryfikować swoje działania, uschematyzować wiedzę, odnaleźć nowe pomysły i zoptymalizować pracę.

Podczas szkoleń poruszone zostaną tematy dotyczące norm prawnych, zarządzania zespołem, organizacji pracy oraz planowania długo i krótkoterminowego.

Zapraszamy – w pakiecie taniej!

Pakiet skierowany jest do kadry zarządzającej bibliotek.
Obejmuje 4 szkolenia  oraz bezpłatną  sesję warsztatową.
Wszystkie spotkania odbędą się w formule online
Kurs  będzie  realizowany od 20 kwietnia do 20 maja 2021 roku.

Koszt udziału w kursie wynosi:

  • 380 zł netto
  • 332 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat kursu udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

Rejestracja na kurs

Godziny szkoleń: 13.00-15.00

*Można skorzystać z pojedynczych szkoleń, w cenie regularnej, z wyłączeniem sesji warsztatowej, która dostępna jest wyłącznie dla uczestników całego kursu.

Program kursu:


20 kwietnia 2021 r.

Wdrażam RODO i kontrolę zarządczą

Prowadzący: dr Łukasz Wojciechowski

Celem warsztatów jest wyposażenie kadry zarządzającej bibliotek w kompetencje związane z prostym i efektywnym wdrażaniem przepisów prawa.  Podczas szkolenia zostaną precyzyjnie wskazane wymogi prawne dotyczące bibliotek w zakresie kontroli zarządczej i ochrony danych osobowych  >> więcej


27 kwietnia 2021 r.

Wykorzystuję chmurę do organizacji pracy własnej i zarządzania zespołem

Prowadząca: Beata Malentowicz

Podczas spotkania uczestnicy poznają środowiska do pracy w chmurze i praktycznie wykorzystają narzędzia ułatwiające zarządzanie zarówno pracą własną jak i zespołu. Dzięki chmurze wspólnie utworzą przykładowe dokumenty, zapełnią pomysłami i uwagami kalendarz online a także cyfrowy notatnik, opracują krótki formularz pozwalający zebrać informacje od spersonalizowanych grup czytelników >> więcej


4 maja 2021 r.

Mam swój zespół

Prowadząca: Beata Gamrowska

Podczas spotkania uczestnicy poznają praktyczne rozwiązania, jak sprawniej zarządzać swoim zespołem. Dowiedzą się, jak lepiej poznać członków swojego zespołu i jak efektywniej się komunikować, aby zwiększyć zaufanie grupy >> więcej


11 maja 2021 r.

Planuję, wnioskuję, sprawozdaję – roczny Kalendarz Dyrektora Biblioteki

Prowadzący: dr Marcin Karwowski

Podczas spotkania, uczestnicy wspólnie z prowadzącym stworzą Kalendarz Dyrektora Biblioteki – narzędzie wspierające efektywne planowanie pracy osoby zarządzającej placówką >> więcej


20 maja 2021 r.

Sesja warsztatowa – bezpłatna

Prowadzący: Beata Gamrowska, Beata Malentowicz, dr Marcin Karwowski, dr Łukasz Wojciechowski

Interaktywne spotkanie z wszystkimi prowadzącymi szkolenia w ramach kursu. Praca w zespołach pomoże rozwiązać trudne kwestie, omówić studia przypadków i wygenerować nowe pomysły do wdrożenia w zarządzanych placówkach.

Uczestnicy otrzymają możliwość wyboru mentora i tematu, który jest im szczególnie bliski/potrzebny. Wspólnie opracują projekt, który będzie elementem zaliczenia kursu.


Rejestracja na kurs