Podstawowe działania zapewniające bezpieczeństwo biblioteki w cyberprzestrzeni i sposoby zapobiegania zagrożeniom

Szkolenie jest odpowiedzią na wykorzystanie Internetu w bibliotekach w coraz większej skali i zakresie. Oprócz codziennej pracy administracyjnej i obsługi czytelników coraz więcej wydarzeń w bibliotekach jest organizowanych w formie zdalnej. Wynika to przede wszystkim z pandemii koronawirusa, która jednocześnie nie zmniejszyła aktywności cyberprzestępców. W dalszych ciągu systematycznie wzrasta liczba zagrożeń, na które trzeba się przygotować. Są to m.in. kradzież danych osobowych i ich późniejsze wykorzystanie do autoryzowania przestępstw, kradzież środków finansowych pracowników i czytelników bibliotek oraz utrata wizerunku kompromitacja instytucji mająca wpływ na utratę dobrego wizerunku. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznać zagrożenia oraz jakie kroki należy podjąć, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępców. Pracując na konkretnych przykładach zdarzeń, które już wystąpiły, poznają mechanizmy oszustw w Internecie. Szkolenie daje także odpowiedź na pytanie – co zrobić, jeżeli ktoś popełnił błąd i już stał się ofiarą przestępczości w cyberprzestrzeni. Uczestnicy otrzymają także wzory klauzul i inne przydatne narzędzia.

Program szkolenia:
1. Cyberbezpieczeństwo od podstaw – cyberprzestrzeń, cyberprzestępstwa, cyberoszustwa – co tak naprawdę oznaczają te pojęcia i dlaczego każdy powinien je znać.
2. Jak legalnie i bezpiecznie prowadzić profil biblioteki na portalu Facebook.
3. Profile osobowe w administracji publicznej i życiu codziennym – czym są i dlaczego trzeba się przed nimi bronić.
4. Cyberprzestępstwa typu phishing – istota, mechanizmy, przykłady.
5. Inne rodzaje cyberprzestępstw, oszustw i nadużyć w Internecie związanych z funkcjonowaniem biblioteki.
6. Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni.
7. Warsztat – case study – atak cyberoszustów i kradzież haseł w bibliotece – jakie działania powinna podjąć kadra kierownicza i pracownicy biblioteki.
8. Na co warto zwrócić szczególną uwagę organizując wydarzenia on-line (ochrona danych osobowych i prawo autorskie).
9. Jak zabezpieczyć komputer, smartfon, tablet i inne urządzenia używane w bibliotece, które łączą się z siecią Internet.
10. Bezpieczne korzystanie z poczty e-mail.

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Rejestracja

Najbliższe szkolenie odbędzie się 15 października 2021 r.  w godz. 10.00-12.00


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

  • 120 zł netto
  • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

  • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
  • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

  • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
  • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
  • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

  • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
  • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.