Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, wytycznych i dobrych praktyk

Celem szkolenia jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania przepisów RODO w bibliotekach oraz omówienie i dostarczenie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji ochrony danych osobowych w bibliotekach. Uwzględnione zostaną doświadczenia pierwszych dwóch lat po wprowadzeniu reformy systemu ochrony danych, m.in. zmiany przepisów sektorowych w Polsce (m.in. w prawie pracy), najnowsze wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dobre praktyki. Podczas szkolenia zostaną omówione najczęściej popełniane błędy, również w kontekście kar nakładanych przez Prezesa UODO. Uczestnicy otrzymają precyzyjne wytyczne dotyczące prowadzonej dokumentacji i realizowanych procedur, jak również wzory dokumentów w wersji elektronicznej.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe założenia reformy systemu ochrony danych osobowych i ich wpływ na biblioteki.
 2.  Przegląd najważniejszych pojęć, instytucji i źródeł informacji związanych z realizacją przepisów RODO.
 3.  Jakimi zasadami i wytycznymi powinni kierować się pracownicy biblioteki przetwarzając dane osobowe?
 4.  Przegląd najważniejszych zmian legislacyjnych po wprowadzeniu przepisów RODO.
 5.  Warsztat – case study – postępowanie podczas trudnych sytuacji związanych z ochroną danych osobowych czytelników. Co należy zrobić, żeby rozwiązać problem?
 6.  Jakie dokumenty i procedury ochrony danych osobowych powinny się znajdować w bibliotece?
 7.  Inspektor ochrony danych (IOD) w bibliotece – doświadczenia dwóch lat współpracy.
 8.  Co oznacza podejście oparte na ryzyku w kontekście ochrony danych osobowych?
 9.  Za co Prezes UODO nałożył pierwsze kary? Na co należy zwrócić szczególną uwagę, żeby uniknąć kar i problemów związanych z ochroną danych osobowych?
 10.  Zgłaszanie naruszeń w ciągu 72 godzin do Prezesa UODO – w jaki sposób powinno się to odbywać?
 11.  Powierzanie, udostępnianie i współadministrowanie danych osobowych w praktyce – jak to robić i jak dokumentować?
 12.  Omówienie wybranych wytycznych Prezesa UODO oraz dobrych praktyk ochrony danych osobowych w bibliotekach.

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Rejestracja

Najbliższe szkolenie odbędzie się 17 września 2021 r. w godz. 10.00-12.00


Informacje organizacyjne:

Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.

Grafika: stories/pl.freepik.com