RODO i kontrola zarządcza w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu

Szkolenie stanowi odpowiedź na liczne pytania dyrekcji i pracowników bibliotek dotyczące funkcjonowania w okresie pandemii COVID-19.

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy w okresie pandemii :

 • realizować przepisy RODO,
 • przetwarzać dane osobowe pracowników i osób korzystających z biblioteki

oraz na co zwrócić szczególną uwagę podczas pracy stacjonarnej i zdalnej.

W drugiej części szkolenia zostanie omówione i przećwiczone w części warsztatowej planowanie celów i analiza ryzyk związanych z pandemią COVID-19.

Uczestnicy poznają konkretne przykłady celów i ryzyk, stworzone na podstawie rzeczywistych sytuacji i problemów występujących w bibliotekach. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały zawierające przykładowe cele i ryzyka.

Celem szkolenia jest przygotowanie dyrekcji i pracowników bibliotek do realizacji przepisów RODO i kontroli zarządczej w okresie pandemii, ale też po jej zakończeniu.

Adresaci szkolenia: Dyrekcja i pracownicy bibliotek, którzy w codziennej pracy zajmują się realizacją przepisów RODO i kontrolą zarządczą. Mile widziane są osoby, które mają podstawową wiedzę na temat RODO i kontroli zarządczej oraz uczestnicy szkoleń w tej tematyce, ponieważ podczas szkolenia nie będą omawiane podstawy RODO i kontroli zarządczej. Prowadzący skoncentruje się na praktycznych aspektach tych obszarów w okresie pandemii COVID-19.

Program szkolenia:

 1. Praca stacjonarna w bibliotece w okresie pandemii COVID-19 zgodnie z przepisami RODO.
 2. Zasady pracy zdalnej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i RODO.
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych podczas pracy zdalnej.
 4. Obsługa czytelników w formie stacjonarnej i zdalnej.
 5. Organizacja wydarzeń on-line zgodnie z RODO.
 6. Przygotowanie biblioteki do pracy po zakończeniu pandemii COVID-19.
 7. Zmiany w regulaminie kontroli zarządczej i dostosowanie kategorii ryzyk do zagrożeń związanych z COVID-19.
 8. Określanie celów biblioteki z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania w okresie pandemii i po jej zakończeniu.
 9. Praktyczne aspekty tworzenia rejestru ryzyk – ryzyka związane z pandemią COVID-19.
 10. Warsztat – planowanie i zarządzanie ryzykiem w okresie pandemii z uwzględnieniem różnych kategorii ryzyk.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Na to szkolenie nie ma obecnie prowadzonej rejestracji.

 


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

 

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

 

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.

One Reply to “RODO i kontrola zarządcza w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu”

Comments are closed.