Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną metody planowania webinariów oraz ich skutecznej realizacji.

Uczestnicy:

 • wezmą udział w zaimprowizowanym wirtualnym spotkaniu autorskim i grze literackiej.
 • poznają przykłady kreatywnych zabaw z tekstem i działań promujących czytelnictwo.
 • nauczą się jak budować pozytywne relacje z użytkownikami w każdym wieku za pomocą narzędzi wirtualnych.

Wykorzystają w tym celu kamerę, mikrofon, prezentację, interaktywną tablicę, ankiety i czat.

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi Aldona Zawałkiewicz bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. Członek Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych – koordynator merytoryczny dla bibliotek pedagogicznych. Zajmuje się statystyką biblioteczną i badaniami satysfakcji użytkowników bibliotek. Jest autorką i współautorką kursów e-learningowych: Język angielski dla bibliotekarzy i Infobrokering i zarządzanie informacją, które ukończyło kilkuset bibliotekarzy. Jest trenerem szkoleń on-line. Od lat prowadzi cykle specjalistycznych szkoleń zdalnych oraz webinariów dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych i akademickich. Ma na koncie kilkadziesiąt zrealizowanych indywidualnie i we współpracy webinariów.

Rejestracja

 


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane  z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego.  Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń – Aldona Zawałkiewicz: a.zawalkiewicz@sbp.pl tel. 602 354 799

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dyrektorem Biura ZG SBP, dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 600 077 567


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) –  osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na  platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj  nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju  podawany będzie  w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię  – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było  sprawdzić jakość   dźwięku  i  włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami  i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.