3 lata RODO w bibliotekach – co dotychczas udało się zrobić i nad czym jeszcze warto popracować

Szkolenie odbywa się równo 3 lata od momentu rozpoczęcia stosowania RODO w bibliotekach. Ma na celu podsumowanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie dobrych praktyk oraz obszarów, które wymagają poprawy. Zagadnienia szkoleniowe zostały wybrane na podstawie wieloletniej współpracy prowadzącego z bibliotekami, zadawanych przez bibliotekarzy pytań, sygnalizowanych problemów oraz trudnych sytuacji, które udało się rozwiązać.

Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej i pracowników bibliotek, którzy zajmują się realizacją przepisów RODO. Mile widziani jako uczestnicy są zarówno przedstawiciele bibliotek, w których wdrożono wymagania RODO w zaawansowanym stopniu, jak również tych, w których wdrożenie RODO wymaga jeszcze wielu działań.

Program szkolenia:

 1. Przypomnienie po co jest RODO i co z niego wynika.
 2. Realizacja obowiązku informacyjnego w bibliotekach.
 3. Dokumentacja RODO – procedury w bibliotece.
 4. Robienie zdjęć, nagrywanie, udostępnianie – RODO podczas imprez, konkursów, lekcji bibliotecznych i innych wydarzeń, również tych w formie zdalnej.
 5. Obowiązek zgłaszania naruszeń do Prezesa UODO w ciągu 72 h.
 6. Umowy powierzenia, wnioski o udostępnianie danych, a może współadministrowanie? Co wybrać i w jakich sytuacjach.
 7. Jak zabezpieczać dane osobowe w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z RODO.
 8. Inspektor Ochrony Danych – przyjaciel czy wróg?

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Wojciechowski – specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, przedsiębiorca i bloger (Statuo.pl). Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń dla bibliotekarzy na temat wdrażania przepisów RODO i tworzenia systemu kontroli zarządczej. Współtwórca Kodeksu RODO dla bibliotek. Stały współpracownik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako trener prowadzący warsztaty. Regularnie wspiera biblioteki i inne instytucje kultury w tworzeniu dokumentacji i efektywnych procedur oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnie z ISO27001.

Rejestracja

Najbliższe szkolenie odbędzie się 25 maja  2021 r. w g. 13.00-15.00


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr  Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.