Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i pracowników bibliotek

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu budowania odporności psychicznej i rezyliencji dzieci, młodzieży,  dorosłych i seniorów.

Szkolenie ma na celu podniesienia kompetencji związanych z zagadnieniami komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej) oraz wypracowanie skutecznych metod wspierania poczucia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego.

Podczas warsztatów Uczestnicy dowiedzą się, jak świadomie i skutecznie łagodzić sytuacje konfliktowe, jak oszczędzać swoje zasoby, odzyskać i uzupełnić utracone siły.

Program szkolenia:

Jak wspierać rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży

 • Metody pracy z wyobraźnią i kreatywnością, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz wspieranie naturalnych zdolności.
 •  Co stoi na przeszkodzie? Jak motywować dzieci i młodzież do osiągania celów?
 •  „Wyloguj się do życia”. Jak nie zgubić dziecka w sieci?
 •  Formy wsparcia zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego dzieci i młodzieży.
 •  Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów. Komunikacja empatyczna Marshalla Rosenberga.

 

Metody budowania rezyliencji dorosłych i Seniorów

 • Drogi rozwoju. Jak uczyć (się) z pasją i rozwijać pozytywną neuroplastyczność.
 •  Złodzieje energii. Jak oszczędzać swoje zasoby i budować poczucie dobrostanu.
 •  Self-regulation – jak skutecznie radzić sobie ze stresem (metoda Stuarta Shankera).
 •  Trening dla wyczerpanych. Jak odzyskać i uzupełniać utracone siły.
 •  Kryzys – motywacją do zmiany.

Prowadząca:

 

Szkolenie poprowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 10 marca 2023 r., g. 10:00-12:00

Rejestracja

 


Informacje organizacyjne:

Szkolenia będzie realizowane z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Uczestnicy mogą korzystać z komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia mobilnego. Komunikacja odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Każde ze spotkań trwać będzie dwie godziny zegarowe.

Liczba uczestników – dwadzieścia osób.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 120 zł netto
 • 108 zł netto (członkowie SBP)

+ 23 % VAT dla instytucji niefinansowanych ze środków publicznych i osób prywatnych.

Ukończenie szkolenie będzie udokumentowane certyfikatem sygnowanym przez SBP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń indywidualnych udziela koordynator ds. szkoleń
Małgorzata Dargiel-Kowalska, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

W przypadku szkoleń grupowych, zamawianych przez instytucje, prosimy o ustalanie szczegółów organizacyjnych z dr Anną Grzecznowską, a.grzecznowska@sbp.pl tel. 696 900 638

 


Informacje techniczne:

Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym:

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne. Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz podpiętą do laptopa z uwagi na fakt, że praca będzie się odbywała na platformie webinaryjnej i sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.

Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju podawany będzie w emailu systemowym (nadawca to Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),
 • dostęp do wirtualnego pokoju szkoleniowego odbywa się za pomocą przycisku Dołącz zamieszczonego w wiadomości,
 • przy logowaniu należy podać swoje imię – pojawi się ono na liście uczestników.

Przebieg spotkania

 • Należy być 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby można było sprawdzić jakość dźwięku i włączyć (sprawdzająco) mikrofon/y.
 • Zajęcia będą interaktywne, uczestnicy będą korzystać z mikrofonu, udostępniać swój pulpit, wykonywać interaktywne ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami, zadawać pytania na czacie.